Book Review

Hasan Kazak & Osman Okka, İslami Finans Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Barış (Islamic Finance Economic Development and Social Peace), İstanbul: Nobel Yayıncılık, 2022, 325 p.